page-header

DOM MODLITWY ŚW. JÓZEFA I MARYI

Cele, statut, projekty, wydarzenia

» PROJEKT KONCEPCYJNY «

SŁOWO Z BIBLI: IZ 56, 1-8

„Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: „Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu”.
Rzezaniec także niechaj nie mówi: „Oto ja jestem uschłym drzewem”. Tak bowiem mówi Pan: „Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnańców Izraela: Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni.”

WIZJA

Wizja domu modlitwy pojawiła się w naszej wspólnocie na początku 2020 roku. Kilka osób po modlitwie czuło przynaglenie aby podzielić się pomysłem / pragnieniem jakie pojawiło się w ich sercu i było związane z domem modlitwy. Gdy każda z osób przedstawiła swoją wizję został stworzony wspólny projekt koncepcyjny domu modlitwy św. Józefa i Maryi. Wspólnie poczuliśmy również, że Bóg wzywa nas do wytrwałej modlitwy o 'dom modlitwy’ w sensie przede wszystkim duchowym, by nasze dusze były domem miłym Bogu oraz w sensie materialnym o dom, gdzie moglibyśmy się zbierać na modlitwie i posługiwać innym. Tak powstała idea nowenny o dom do św. Józefa, którą stale odmawiamy od 22.04.2020 r. dzieląc się na 3 osobowe warty modlitewne. Na tej stronie znajduje się również koncepcyjny projekt domu oraz jego opis.

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA

Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Święty Józefie jako dzieci Tobie powierzone i Maryi naszej Matce, wzywamy Twojej pomocy i prosimy Cię abyś schronił nas pod swój ojcowski płaszcz i przytulił do swego Serca. Głowo Najświętszej Rodziny i naszej wspólnoty Arki Przymierza, która jest naszym domem, prosimy Cię o potrzebne dobra duchowe i materialne dla każdego indywidualnie, dla naszych rodzin i całej naszej wspólnoty. Błogosław także tym z nas, którzy pragną założyć własną rodzinę i chcą mieć swój dom. Jak niegdyś zbudowałeś dom dla Maryi i Jezusa tak dziś prosimy Cię abyś zbudował dom dla Arki Przymierza i umocnił nas, abyśmy przetrwali ulewy, wichry i nie runęli, ale na skale wiary byli utwierdzeni, płonęli ogniem Miłości stając się świadkami Jezusa Zmartwychwstałego.

1) oświeć nas Mądrością i poznaniem Boga, Abyśmy jako pomocnicy Boga, Jego uprawna rola i Boża budowla, stali na fundamencie, którym jest Chrystus a źródłem naszych działań, decyzji, życia było Słowo Boże –
Święty Józefie buduj nasz dom
2) oczyszczaj nasze intencje, pragnienia i służbę, Abyśmy jako żywe kamienie stanowili święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Chrystusa-
Święty Józefie buduj nasz dom
3) zapewnij każdemu możliwość i warunki do rozwoju intelektualnego, osobowościowego i duchowego, Abyśmy jako świątynia Ducha Świętego wzrastali ku Temu, który jest Głową- ku Chrystusowi doświadczając pełni człowieczeństwa-
Święty Józefie buduj nasz dom
4) porządkuj nasze wnętrza, przygotuj każdego do dzieła posługiwania dobudowania ciała Chrystusowego, którym jesteśmy, Abyśmy jako wzajemnie się zasilające stawy według działania każdego członka zgodnie z jego przeznaczeniem rośli i budowali samych siebie w miłości zachowując między sobą pokój –
Święty Józefie buduj nasz dom

5) udziel każdemu łaski wolności finansowej, abyśmy nie martwili się o swoje życie, ciało- co będziemy jeść, odzienie czy dach nad głową dla siebie i naszych rodzin, ale byli w stanie starać się o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość i głosili dzieła Boże –
Święty Józefie buduj nasz dom
6) błogosław każdemu zawodowo, daj łaskę odkrycia swojego powołania i pracy zgodnej z nim. Prosimy abyśmy puścili w obieg nasze talenty i je pomnożyli, a uzyskane dobra dzięki nim byli w stanie rozdzielać potrzebującym-jako słudzy dobrzy i wierni w małych rzeczach byli nad wieloma postawieni wchodząc do radości Pana-
Święty Józefie buduj nasz dom
7) prosimy o dom dla naszej wspólnoty, aby był on według Bożego projektu, pełen życzliwości i miłosierdzia dla biednych, utrudzonych, obciążonych, złamanych na duchu, wieczernikiem pełnym ognia i Żywą Wodą dla spragnionych, miejscem Bożego królowania i Chwały, odpoczynku przy Jego Sercu, domem jedności i modlitwy, aby był w stanie przyjąć tych, których sam zechcesz przygarnąć; zawierzamy Ci ten projekt prosząc abyś zapewnił nam wszystko do jego realizacji i wdrożenia w życie;
Święty Józefie buduj nasz dom

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas

Dziesiątek różańca.

OPIS PROJEKTU DOMU
ELEWACJA FRONTOWA
1 - WEJŚCIE, 2 - DOM ŚW. JÓZEFA, 3 - DOM MARYI

Dom modlitwy składa się z dwóch budynków połączonych ze sobą szklanymi łącznikami. Część budynku – Dom św. Józefa – to miejsce przeznaczone na dużą salę do modlitwy, konferencji (na ok. 100 osób), zachrystię/zaplecze plus małą sala dla dzieci, które miałyby swoje miejsce podczas gdy rodzice mogliby uczestniczyć w modlitwie, spotkaniach. Wokół budynku będą tereny zielone, zaplanowane jest również miejsce na ognisko, na mały plac zabaw dla dzieci oraz parking.

Druga część budynku – Dom Maryi – przeznaczona została na  zaplecze gastronomiczno-lokalowe. Ta część służyć będzie spotkaniom, budowaniu więzi, będzie miejscem gdzie można otrzymać wsparcie np. po przez rozmowę, modlitwę wstawienniczą. W tej części na parterze umieszczone są: kuchnia z jadalnią, toalety a na piętrze 4 pokoje gościnne (14 miejsc noclegowych). W pokojach gościnnych będą mogły tymczasowo zamieszkać osoby potrzebujące a także osoby biorące udział w rekolekcjach i warsztatach.
Liczba pokoi i miejsc noclegowych jest przykładowa – w razie potrzeb i możliwości można ją zwiększyć. Oba budynki połączone będą łącznikami -jeden służył będzie za połączenie komunikacyjne i wejście do obu budynków, w drugim natomiast  umieszczona zostanie kaplica do modlitwy w ciszy.

ELEWACJA TYLNA
1 - DOM MARYI, 2 - KAPLICA, 3 - DOM ŚW. JÓZEFA
RZUT PARTERU
 1. SALA DLA DZIECI
 2. ZAPLECZE / ZACHRYSTIA
 3. KAPLICA
 4. DZIEDZINIEC
 5. JADALNIA
 6. WEJŚCIE
 7. KUCHNIA
 8. DUŻA SALA KONFERENCYJNA
 9. TOALETY
 10. PARKING
RZUT PIĘTRA
 1. POKÓJ GOŚCINNY
 2. POKÓJ GOŚCINNY
 3. KORYTARZ
 4. POKÓJ GOŚCINNY
 5. SCHODY
 6. POKÓJ GOŚCINNY
MOŻESZ NAS WSPOMÓC W DZIAŁANIU
Dane adresowe do wpłat

Fundacja Arka Przymierza
Grunwaldzka 199, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 734 35 82 040 REGON: 386 064 883

KRS: 0000841194 tel. 664632540

Numer konta:
84 1140 2004 0000 3502 8002 4802

w tytule przelewu prosimy o
“darowiznę na cele statutowe”

Każdemu ofiarodawcy wspierającemu nasze inicjatywy bardzo dziękujemy i zapewniamy o modlitwie.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub e-mail.
Masz do nas pytania?