page-header

FUNDACJA ARKA PRZYMIERZA

Cele, statut, projekty, wydarzenia

» Nieść Życie «

FUNDACJA ARKA PRZYMIERZA
CELE I PROJEKTY

W dniu 11 lutego 2020 roku, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Uzdrowienie Chorych została powołana i zatwierdzona aktem notarialnym inicjatywa: Fundacja Arka Przymierza. Celem Fundacji jest działalność na większą chwałę Boga (Ad Maiorem Dei Gloriam- hasło Świętego Ignacego) głosząc Dobrą Nowinę wszędzie, wszystkim i na wszystkie sposoby przez błogosławienie ludzi, chwalenie Boga i przepowiadanie (laudare, benedicere, praedicare– dewiza Świętego Dominika).

Fundacja powstała jako narzędzie dla wspólnoty Arka Przymierza, aby sprawniej ewangelizować i podejmować czyny miłosierdzia (pomoc ubogim, chorym, wykluczonym, będącym w trudnej sytuacji).

Chcesz nas wspomóc?
Skontaktuj się z nami lub wpłać darowiznę

Darowizna na cele charytatywne i statutowe naszej fundacji może być odliczona od podatku. Otrzymasz stosowne potwierdzenie pisemne uprawniające do takiego odliczenia.

MISJA FUNDACJI
Motto i motyw działania

“Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga; abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. (…) Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego.”

(Iz 61, 1-3a.6a)

MOŻESZ NAS WSPOMÓC W DZIAŁANIU
Dane adresowe do wpłat

Fundacja Arka Przymierza
Grunwaldzka 199, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 734 35 82 040 REGON: 386 064 883

KRS: 0000841194 tel. 664632540

Numer konta:
84 1140 2004 0000 3502 8002 4802

w tytule przelewu prosimy o
“darowiznę na cele statutowe”

Każdemu ofiarodawcy wspierającemu nasze inicjatywy bardzo dziękujemy i zapewniamy o modlitwie.

Płyta SŁOWO OJCA
Autorskie piosenki zespołu ``Lew z Pokolenia Judy``

Obecnie trwają pracę nad autorskim albumem utworów Wspólnoty Arka Przymierza.
Zachęcamy do wspierania fundacji, aby było możliwe wydanie płyty w wersji fizycznej oraz przygotować album do dystrybucji cyfrowej.

DOM MODLITWY
Arka jako Dom Modlitwy

Przyjmując swoje główne powołanie jakim jest modlitwa mamy pragnienie stworzenia miejsca, w którym będzie ona stale podtrzymywana, gdzie każdy będzie mógł przyjść o dowolnej porze i spotkać się z Bogiem.

Wierzymy, że Pan stwarzając Arkę Przymierza pragnie, aby była domem modlitwy – miejscem, gdzie sam Pan rozwesela dusze swoich dzieci. Obierając Świętego Józefa jako duchowego ojca, Głowę naszej Rodziny, mamy przekonanie, że zbuduje nasz dom, jak niegdyś Maryi i Jezusowi. Od 1 maja 2020 roku (wspomnienie Świętego Józefa Rzemieślnika) trwamy w nieustannej nowennie w intencji tego dzieła, aby poniższe Słowo mogło stać się Ciałem dla nas i wszystkich tych, którzy również pragną przyłączyć się do Pana, aby Mu służyć, miłować Jego imię i stać się Jego sługami

“Tak mówi Pan:«Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego: czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: “Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu”. Rzezaniec także niechaj nie mówi: “Oto ja jestem uschłym drzewem”. Tak bowiem mówi Pan: “Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnańców Izraela: Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni.”

(Iz 56, 1-8)

Dom-modlitwy-3[1]
Dom-modlitwy-4[1]
Plan-1-piętro[1]
Plan-parter[1]
FUNDUSZ DLA UBOGICH
Wymierne dzieło pomocy

W ramach fundacji założyliśmy Fundusz dla ubogich- aby wspierać szczególnie rodziny i osoby będące w trudnej sytuacji materialnej. Naszym pragnieniem jest niesienie pomocy osobom w potrzebie, aby mogły stanąć na własne nogi (wychodzących z nałogu, po życiowych przejściach). Chcielibyśmy takie osoby przywracać do równowagi i stabilizacji życiowej, umacniając je na nowej – dobrej drodze. Takie osoby mogłyby czasowo mieszkać w naszym domu modlitwy, tam otrzymywać także towarzyszenie duchowe.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub e-mail.
Masz do nas pytania?