page-header

DUCHOWOŚĆ WSPÓLNOTY

ZNACZENIE ARKI PRZYMIERZA

Arka Przymierza to nazwa bardzo głęboka w swoim znaczeniu i ciągle odkrywana przez członków wspólnoty. Poznawanie siebie powiązane jest z otwarciem się na Prawdę, którą jest Jezus. Człowieczeństwo Jezusa jest Arką, przez którą Bóg zawarł Przymierze ze swoim ludem. Wejście do Arki Przymierza jest zatem wejściem w Przymierze z Bogiem, opartym na przyjęciu Jego usprawiedliwienia, pojednania się z Nim, sobą samym i ludźmi przyjmując zbawienie w Jezusie a także obierając nowy styl życia oparty na Ewangelii.

Elementy Bożej Arki jakimi są: laska Aarona, manna, tablice Świadectwa, Przebłagalnia, złoty wieniec, Cheruby i złote pierścienie służące do jej przenoszenia- wskazują na akcenty duchowości wspólnoty: moc krzyża i Krew Jezusa, Eucharystia, Słowo, Miłosierdzie, Chwała– adoracja i uwielbienie Boga (razem z aniołami i świętymi), bycie
w drodze – jak apostołowie.

Jako wspólnota, podobnie jak lud wybrany, jesteśmy pielgrzymami, a na czele wędrówki prowadzi nas Arka Przymierza w osobie samego Jezusa – naszego Pasterza i Maryi Jego Matki. Podobnie jak Izraelici, naszym zadaniem jest być posłusznymi Obłokowi – Duchowi Świętemu, który decyduje o czasie spoczynku i drodze do przebycia.

“Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku.
Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.”

Wj 40, 36-38

W Starym Testamencie Arka Przymierza to złota skrzynia, poświęcona i uczyniona by nieść Słowo (Wj 25, 8-22) według konkretnych poleceń Boga i dla celów, które sam Bóg Jej przeznaczył. Podobnie rzecz ma się ze wspólnotą – jest prowadzona według Bożego Słowa i wszystkie zasady jej funkcjonowania, w tym podejmowane ewangelizacje, są oparte na Bożym Słowie. To właśnie Słowo nadaje kierunek działania, określa jego treść i cel, nadając wizje i określając powołanie.
Słowo ma moc uświęcenia członków wspólnoty i prowadzi do wypełnienia osobistej misji, jaką Pan powierzył każdemu, stwarzając go.

Nazwa Arka Przymierza to także bezpośrednie odwołanie do Matki Bożej, która jest wzorem relacji z Duchem Świętym, Ojcem i Słowem (Synem).

Jest pierwszą i największą charyzmatyczką spośród ludzi, której królowanie oznacza służbę miłości dla kościoła. Jako wspólnota charyzmatyczna pragniemy iść w Jej ślady, podążając drogą pokory, prostoty, zaufania, miłości, posłuszeństwa, czystości, dziękczynienia, zwiastując ludziom w radości Dobrą Nowinę i podejmując służbę miłosierdzia. Maryja jest Tą, która uwielbiła Pana całym swoim życiem w sposób doskonały. Szczególnie wybrana przez Pana jako Służebnica Pokorna przyjęła Boży pomysł na swoje życie i wypełniła Jego wolę, pozwoliła by obłok Ducha Świętego ocienił ją, chroniąc i prowadząc we wszystkim. Owocem przyjęcia Ducha Świętego było NOWE ŻYCIE, sam Jezus- dar dla świata. Od tego momentu Maryja śpiewa swój Magnificat : pieśń wielbienia i wdzięczności dobremu Bogu, pełnemu miłosierdzia.
Dlatego to właśnie z Maryją w uwielbieniu pragniemy nieść Ducha Świętego, i odwołując się do Jej objawień, chcemy wzywać do nawrócenia, przypominać o mocy Sakramentów Świętych, modlitwy i Słowa Bożego.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub e-mail.
Masz do nas pytania?