page-header

FILARY WSPÓLNOTY

Pierwszy filar
DUCH ŚWIĘTY

Pierwszy z Filarów, nasz POCZĄTEK, zaczyn i przyczyna wszystkiego dobrego, nasza radość i nasze życie i prowadzący – pierwszy Lider, w którego Głos staramy się wsłuchiwać by być Mu posłusznymi i by żyć szczęśliwie w obfitości Królestwa Bożego już teraz – dziś. Duch Święty to Żywy Bóg, nasze Wielkie Szczęście.

Drugi filar
MARYJA

Mama, to Przewodniczka i Opiekunka, która troszczy się i modli o wszystkie nasze potrzeby, ogarnia nas, chroni i razem z Duchem Świętym rozwija w nas życie Boga. To Ona zaprasza każdego indywidualnie i wprowadza do wspólnoty. Wraz ze Świętym Józefem oprowadza po “Domie Słowa”, którym jest Jezus, pokazuje tajemnice Jego życia. Święta Rodzina wychowuje każdego do powierzonej mu misji.

Trzeci filar
SŁOWO

Najdoskonalszy pokarm duszy: Pismo Święte i Eucharystia (Słowo Wcielone), które kształtują i przemieniają dogłębnie, rodzą nowe życie – są absolutnym fundamentem formacji wspólnoty (czytamy Biblię, rozważamy Słowo, a następnie dzielimy się Nim karmiąc siebie i innych). To Słowo posyła nas i czyni z nas apostołów głoszących Jezusa.

Czwarty filar
WIELBIENIE

Główny charyzmat wspólnoty, jest stałym elementem cotygodniowych spotkań. To modlitwa, która raz posiana i zasmakowana, podlewana Duchem Świętym, karmiona Słowem, oddana opiece Maryi i Józefa kiełkuje, by obficie owocować życiem w Chwale Bożej.

Każdy z Filarów współistnieje z pozostałymi uzupełniając się nawzajem: uwielbiamy Słowo, które wypowiada do nas Duch Święty, a następnie rozważamy Je wspólnie z Maryją w naszych sercach i przemieniamy je w konkretne działanie jak święty Józef.

Powołanie
NASZA MISJA

To nieść z Maryją i Józefem Ducha Świętego, głosić Słowo, pobudzać serca do modlitwy uwielbienia i relacji z ŻYWYM BOGIEM, który wnosi NOWE w życie osobiste każdego, kto pragnie Go w sercu.

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub e-mail.
Masz do nas pytania?